Żeby móc skorzystać z bezpłatnego serwisu WWW wymagane jest:

1. Posiadanie ewidencji dróg w systemie eDIOM

2. Zgoda właściciela danych (jeśli zapisy o prawie własności były zapisane w umowie z Designers) na publikację w InternecieJeśli spełniasz powyższe kryteria:

1. Wybierz swój zarząd z listy poniżej

2. Jeśli zarządu brak na liście wpisz dane w polu obok:

3. Zaakceptuj umowę:

a. Upoważniam firmę Designers do zaprezentowania danych należących do , celem demonstracji możliwości oprogramowania eDIOM WWW, bezpłatnie na okres 30 dni.

b. Oświadczam, że posiadam prawo do dysponowaniem w/w danymi pochodzącymi z systemu eDIOM, lub brak jest zapisów w umowie dotyczących przekazania własności danych na moją rzecz

c. Firma Designers nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania danych przez internautów

d. Chcę zabezpieczyć dostęp do danych hasłem : tu wpisz haslo:

e. Po okresie 30 dni dane zostaną wyłączone.

f. Zamawiający ma możliwość odblokowania dostępu do serwisu (koszt roczny 1900PLN netto) lub może kupić system do zainstalowania na własnym sprzęcie w cenie 9.900 PLN netto

g. Wyrażam zgodę na pokazanie zarządu w liście głównej witryny EDIOM.PL

h. Akceptuję umowę:

Imię i Nazwisko :

Stanowisko :

Telefon :

email :

4. Dane zostaną opublikowane po ich przekazaniu przez Zamawiającego lub z kopii archiwalnej firmy Designers

5. Przed publikacją skontaktujemy się z Państwem celem weryfikacji danych.

6. Przy pełnym uruchomieniu serwisu możliwe jest podpięcie danych z lokalnych systemów GIS zamawiającego poprzez WMS lub WFS, jak również publikacja rastrów. W tym celu prosimy o kontakt handlowy@designers.pl

7. Zamawiający otrzyma bezpośredni link do swojej strony z serwisem i będzie mógł go umieścić na swojej stronie internetowej.

Wstecz